238,395 members
3,434,072 photos
8,252,839 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1011 - 1015 of 1170

280 views

MẠI VÔ – KIẾM ĂN

Đến nay khi cái gọi là khoa học này bắt tay đại trà với các nhà chính trị và đám con buôn thì đó không phải và không còn là chuyện kiếm tiền thiết thân nữa mà là kiếm nhiều tiền để làm giàu và thế là ta có một thế giới bệnh hoạn đầy thuốc thang và chất độc hóa học và súng đạn vũ khí tối tân cũng như có thêm một số hoạt động mới toanh để giải quyết vấn đề tâm thần ở người và ô nhiểm ở môi trường sống do các sự vụ tối tân này đem lại.

(To Think or Not To Think)
http://quanghanh.webs.com/apps/blog/entries/show/19153529-to-think-or-not-to-think
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Sep 22 2012 05:25 GMT sini
Wonderful!:)
Sep 22 2012 07:10 GMT saffi9
beautiful go and find that pot of gold :)
Sep 22 2012 07:37 GMT porph
Hehe, my God seem not that far, Dave...
in fact it was just right there when I took a few paces out into the balcony!
;>).
Sep 22 2012 09:32 GMT wijnie58
Beautiful Sunset...:-))
Sep 23 2012 17:29 GMT senna3
Unique sunset shot!
Sep 25 2012 04:30 GMT gtc126
Wonderful Rainbow Capture!!!!!!!!!!!!!!

FT1