238,483 members
3,434,470 photos
8,253,079 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1041 - 1045 of 1170
Tags quoatru

158 views

“Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng hình
em xin em ở một mìn vẫn xin”

(my Valentyn)
;>).
***************************************************Feb 22nd -2013**********

*“Cái gì cứu thoát chỉ là những bước chân đi” -Guillaum đã nói như thế với nàng Tess của ông Oak ở bên xứ Mù Sương rồi nhé… một bước, một bước rồi thêm một bước, mà sau đó chàng rỉ tai với buddy Ex rằng “những gì tôi đã làm chưa hề có con thú nào làm” -ce que j’ai fait aucune bête n'aurais fait, và cái bàng hoàng thời son trẻ ấy của tôi vẫn còn theo tôi cho đến tận bây giờ dành cho cái ý chí con người tuyệt đẹp ấy mà tạo hóa đã ban cho ta chỉ để làm người cho xứng đáng. Sao không còn ai biết quý trọng cái vốn liếng ấy của mình nhỉ? Và làm sao tôi có thể “ưng” một cái gì khác kém cỏi hơn cho được? Chẳng thà không biết thì thôi…

*************************************Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Feb 15 2013 14:21 GMT wijnie58
Great valentine image..:-))
Feb 15 2013 15:49 GMT ThorBeverley PRO
Very simple - very beautiful!
Feb 17 2013 08:37 GMT saffi9
lovely summer colour
Feb 24 2013 02:36 GMT gtc126
Lovely Flowers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FT1