238,286 members
3,433,550 photos
8,252,468 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1 - 5 of 1170
country
Tags country

393 views

©  EXIF
Early Sunlight

**********************************
1. ~ Sáng Mai Thức Dậy ~
Thành ra trong thế giới con Ngừ ta chỉ thấy có hai cái Cực: ngừ đứng đầu bể Học cầm quyền thì thành thối nát để từ bể Khổ vọt lên ngừ không Học dành quyền thì thành giặc. Chỉ thế thôi, không hơn và không kém. Trong khi đó Tri-Thức không đụng gì tới hai món này cả nhé, vì tri-thức lo lên non tìm hoa vàng mất rồi.

2. ~ Đơn Giản ~
Đơn giản vì tôi nghĩ rằng ở con người thì cái đầu óc là quý nhất, và người mà sử dụng được nó cách tốt nhất là người cao nhất, cộng lại cả hai được thì ta có một món gọi là “cao quý” nhất của ta để biểu diển cho một đối tượng gọi là “cao quý nhất trên đời” ngự lãm vậy thôi, và theo bạn thì bạn nghĩ rằng tôi sẽ cho ai là “đối tượng” ấy đây? Ông xếp phát lương của bạn à? Hay bà xã của bạn? Đâu mà được, nhỉ?

3. ~ what left ~
Có một cách tốt hơn để “dứt nợ đời” là hãy giải quyết cho rốt ráo từng phần một một cách càng đẹp mắt càng có lợi cho đời mình về sau –tức cái phần còn lại sau khi mọi món nợ trót vay vì ham hố hay nhẹ dạ đã write-off xong. Có thể đấy là lúc mình được quyền sống thật đấy, tức được "tận hưởng" cái món tự do độc lập đầy tiếng tăm mà ai cũng có nghe nói nhé (the state of Eden).
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Aug 02 2005 04:41 GMT oisoyboy
lovely patterns, colors

FT1