243,190 members
3,455,156 photos
8,262,996 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1051 - 1055 of 1170

156 views

************MINH HỌA ĐẠI HỌC************

*Nói được lời Vô Ngôn thì được Nghe
*Nói được lời Tâm Ý thì được Công-nhận
*Nắm lấy là mục đích
************************************************

*Ref: “Ngậm Ngọc Tìm Vàng”
*Ngọc = ý thức về bản thân để chu toàn
*Vàng = hơi thở của Chúa
************************************************
Ta luôn có quyền hãnh diện về bản thân,
nhất là khi ta được diện tiền thánh-nhan.
Ta chỉ có thế để làm cơ hội cho đời ta
(to glorify the Creator)
************************************************
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Mar 15 2013 23:37 GMT gtc126
Beautiful Series of Sky Captures in the City!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 16 2013 02:05 GMT porph
Thank you Geee
;>).
Mar 16 2013 06:42 GMT porph
wow
thanks for the shower, Hunju dear...
;>).
Mar 16 2013 09:37 GMT wijnie58
Wonderful..!!
Mar 16 2013 10:14 GMT porph
hello wijnie
;>).

FT1