238,380 members
3,434,021 photos
8,252,749 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1106 - 1110 of 1170
Tags sg vn

161 views

******* Em ở đâu đi bán sắt son
chẳng hay son sắt hết hay còn
xuân em xanh trắng vàng hay đỏ
mà bỗng lòng ta muốn nó tròn?
************************************* ;>).

*Ai cũng có cái tốt và cái xấu (nhân vô thập toàn) và đấy là chuyện bình thường không có gì đáng nói, nhưng cái Tốt-nhất (mà cũng có thể trở thành cái Xấu-nhất) thì như một khả năng ẩn bên trong cần phải có những điều kiện để chín muồi và cơ hội để phát tiết, một trong những điều kiện để chín muồi là cơ hội tiếp cận (để phát tiết) phải đến được từ Thiên-nhiên -vốn luôn bị phá vỡ do tác động vội vã của con người với dụng ý thường không tốt (Adam's Apple Effect) trong khi Thiên-nhiên thì luôn biết mình nên làm gì cho hài hòa. Có một điều con người hoặc không biết hoặc xem thường là họ không thể sống mà không dựa vào sự hài hòa đó của Thiên-nhiên -mà cái Tốt nhất của một người là để tìm vào đấy như đứa con lưu lạc trở về nhà.
*Thiên-nhiên chỉ tác động lên một người khi họ còn thuần khiết giống như ta chỉ uống từ một cái ly Sạch vậy, còn rượu hay nước chứa đựng bên trong là tinh hoa sẽ có của người ấy bắt đầu bằng tri thức. Tri thức thông thường là vốn kiến thức lấy được từ cuộc sống mà sẽ làm nên tinh hoa tức đặc chất của người ấy để phát tiết hay thăng hoa –như một nụ hoa đời sẽ nở ra trên cây đời vậy, và như một Bonus cho cả hai. ~ To Menzi ~
*Cuối cùng thì Thiên-nhiên là gì? Là Tự-nhiên do Chúa tạo ra thuở ban đầu -hay Hạo Nhiên theo đức Khổng-tử, cái Base của uy lực tự nhiên mà ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhưng không thể dự đoán trước được để kiểm soát. Uy lực này có thể ví như Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông còn thiên-nhiên thì như lòng bàn tay của Đức Phật vậy.
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Jul 12 2013 06:39 GMT saffi9
love it
Jul 12 2013 06:51 GMT GeoffReeves
Lovely ! :)
Jul 12 2013 11:11 GMT wijnie58
Beautiful...:-))
Jul 21 2013 03:28 GMT gtc126
Beautiful Arrangement of flowers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

FT1