238,152 members
3,432,806 photos
8,252,020 comments
 

Porph's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 1021 - 1025 of 1170

179 views

Pinken MUN in Early Morning at Home

“Trì khai thiên hán phân hoàng đạo
Long hướng thiên môn nhập tử vi”

(Long Trì –Thẩm Thuyên Kỳ)

----------------------------------------------------------------------------
*Theo tử vi tôi có Thái Âm tức mặt trăng là sao chính mệnh, đứng ờ ngoài ban công nhìn thì ban đêm thấy trăng ở hướng Đông, ngủ một giấc sáng ra thấy ở hướng Tây (ảnh), tức theo đúng đường Hoàng-đạo của mặt trời rồi. Mặt trời tức sao Thái Dương thì đóng cung Tài cho nên tôi có làm bài Nhật Nguyệt Tinh Minh là cho cái “mai-cốt-cách” này vậy.
;>).

Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Dec 09 2012 06:27 GMT gtc126
Nice Capture!!!
Dec 09 2012 06:39 GMT porph
Thanks, gee... ;>).
Dec 09 2012 08:09 GMT senna3
Very special moon shot!
Dec 09 2012 09:42 GMT porph
Hi Pete! ;>).
Dec 11 2012 00:57 GMT porph
Hello Hunju,
you got some freshness yet?
;>).
Dec 11 2012 14:20 GMT wijnie58
Great capture..:-))

FT1