238,241 members
3,433,297 photos
8,252,243 comments
 

Blackanqel1987's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun

1763 views

FARKINDA MISINIZ?????

MaLLarımız arttı keyiflerimiz azaLdı!
Daha ßüyük ewLerde ama daha Küçük aiLeLerLe ya$ıyoruz.
Konforumuz arttı ama zamanımız DaraLdı!
DipLomamız ßoL ama saqduyumuz az.
UzmanLıkLar arttı ama sorunLar çoqaLdı.
İLaçLar çoqaLdı, hastaLıkLar arttı!
ÇoK para harcıyoruz ama az qüLüyoruz!
Ak$am qeÇ yatıyor saßah yorqun kaLkıyoruz!
Az kitap okuyor, ÇoK teLewizyon seyrediyoruz,
ÇoK konu$uyor ama az qönüL weriyoruz we ßoL yaLan söyLüyoruz!
Para kazanmayı öqrendik ama yuwa kurmayı ßeceremedik!
Aya kadar qidip dönmeyi ßiLiyoruz ama kom$umuza uqramak için kar$ıya qeçmiyoruz!
Uzaya uLa$tık ama kendi iç derinLikLerimizden haßersiziz!
Hawayı temizLedik ama ruhLarı kirLettik!
Atomu parçaLadık ama ön yarqılarımızı yıkamadık!
Çok yazıyor ama az qeLi$iyoruz!
Daha Çok pLan yapıyor ama daha az sonuç aLıyoruz!
AceLe etmeyi öqrendik ama saßırLı oLmayı asLa!
GeLirimiz arttı, Karekterimiz zayıfLadı!
TanıdıkLar ÇoqaLdı ama dostLar eksiLdi!
ÇaßaLar arttı ama mutLuLukLar azaLdı!
Daha mutLu oLmak için somurtarak çaLı$ıyoruz!
WarLıqımızı arttırdık ama deqerLerimizi yitirdik!
We NihaYeT…!!!
HAYATA YILLAR EKLEDİK, YILLARA HAYAT KATAMADIK!
ßLackanqeL!!!!!!!
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

Aug 16 2007 01:18 GMT ahmetturker
Hayatin gerçeklerini çok iyi klavyeye almışın karamelek eline sağlık. SUPERB.
Aug 17 2007 00:05 GMT blackanqel1987
t$k.ediyorum aßi ßazen dü$ününce qerçektende hayatın önemLi ßirÇok qerçeqinin oLduqunu anLayaßiLiyoruz! HAYATA YILLAR EKLEDİK, ama YILLARA HAYAT KATAMADIK!

FT1