238,254 members
3,433,391 photos
8,252,310 comments
 

Bayramzengin's Fotothing

Browse.Upload
and share
your photos
Browse.Explore
our fantastic photo library
Friends.Make Friends
Join our community and have some fun
Photos 241 - 245 of 252

1039 views

Trabzon/of/çataldere köyünde bu bitki, toprak altında kalan yumrusunun domuzlar tarafından sevilmesi nedeniyle domuzbaşı olarak adlandırılmaktadır.
İlk halinde ççek kısmı dış yaprak tarafından baklava dilimi katıyla örtülmekte, çiçek kısmı büyüdükçe dış yaprak örtüsü kalkmakta ve çiçek ortaya çıkmaktadır.
Bahçelerin ve tarlaların çay bahçelerine döndürülmesinden önce çiftçiler domuzbaşının çiçeğine bakarak o yıl hangi ürünün verimli olacağını tahmin etmeye çalışırlarmış.
En alt bölüm mısır, orta bölüm buğday e üst bölüm arpa hakkında fikir verirmiş.
Friends
More latest photos

Comments on this photo:

May 16 2011 19:53 GMT FLUMP
intriguing series...

FT1