243,251 members
3,455,395 photos
8,263,221 comments

annaschnitfink's albums

77 photosHolland - Spaarndam 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006

139 photosHolland - IJmuiden 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006
Het Noordzeekanaal (1875) sneed het oude agrarische dorp Velsen in tweeën, maar het zorgde ook voor het ontstaan van een nieuwe stad. IJmuiden groeide ten zuiden van de kanaalmond en het sluizencomplex. Zonder deze beide waterstaatkundige werken was die stad er nooit gekomen. Het begon bescheiden met de bouw van wat sluiswachterswoningen in 1875. Al snel kwamen er allerlei scheepvaartverwante bedrijfjes. Bijvoorbeeld een telegraaf- en postkantoor, scheepsagentschappen en de sleepbootonderneming van Wijsmuller. Dit was allemaal min of meer te voorzien. Boten die voor of in de sluizen enige tijd stilliggen, brengen immers bedrijvigheid. Maar ook de zeevissers zagen mogelijkheden. Hun tijdgenoten keken enigszins verrast toe hoe IJmuiden zich snel begon te ontwikkelen tot Nederlands’ grootste vissershaven. Verder is er een jachthaven en een dagelijkse veerdienst naar Newcastle, Verenigd Koninkrijk. Ook treft u aan twee campings, een uitgestrekt duingebied en een zeer breed zandstrand. The North Sea channel (1875) divided the agricultural village of Oud Velsen into two. On the southern shore of the canal, however, a new city came into existence, that would not have been there without the channel. IJmuiden developed into the largest fishing harbour of the Netherlands. Apart from that you will find a modern marina, and a daily ferry to New Castle, U.K. Furthermore IJmuiden has two campings, a large dune area and a broad sandy beach. IJmuiden - Driehuis - Santpoort Noord - Velserbroek, they all belong to the municipality of Velsen. Velsen is the oldest of them, so that is why the newer villages and cities belong to Velsen. Velsen existed already when the Romans conquered this part of Western Europe, and consequently also Holland. Most of the time my country was referred to as The Low Lands..., a name that you wil still find in the official name of Holland = Nederland. Neder = Low.

211 photosHolland - Haarlem 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006
The name of Haarlem is first mentioned around 900-950 in the oldest sources. Three farm houses were situated in ' Haralem'. The name Haarlem presumably means house built on high woody and sandy land. The whole western part of Holland owes its existence to the sea and the wind. The Haarlem counts had a fortified house, from where they had their land ruled. Haarlem was beqeathed city rights in the year 1245. This led to greater autonomy of the city. The population consisting of farmers mainly at first, had meanwhile concentrated on commerce and several other non agricultural professions.This diversification was mainly caused by Haarlem's favourable north-south connection by land and by the river Spaarne giving access to and from Haarlem by water. After Wordl War II (1940-1945) the large companies disappeared out of the city centre and Haarlem became a city of offices, governmental services, schools, banks etc. Haarlem has approximately 148,000 inhabitants, who are very proud of Haarlem's history going back for such a long time. Haarlem komt rond 900-950 voor het eerst als nederzetting in de bronnen voor. Er is dan sprake van drie boerderijen in 'Haralem'. De naam Haarlem betekent vermoedelijk huis op hoge, met bossen begroeide zandgrond. Het gehele westelijke deel van Holland dankt zijn bestaan aan de zee en de wind. De graven van Holland hadden er een versterkte woning, van waaruit ze hun grondbezit lieten beheren. In 1245 kreeg Haarlem stadsrecht. Dit leidde tot een grotere autonomie/zeggenschap voor de stad. De boerenbevolking had zich in de periode daarvoor meer op handel en bedrijf toegelegd. Dit kwam onder meer doordat Haarlem gunstig aan een oude noord-zuidverbinding over land was gelegen. Ook het Spaarne was een goede verbinding, maar dan over water. Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de grote industriele bedrijven uit de stad. Haarlem werd een stad van winkels, scholen, overheidsdiensten, banken etc. Nu is Haarlem een stad met ca. 148.000 inwoners. Een stad, die trots is op haar lange geschiedenis.

57 photosHolland - mills (wind- and watermills) 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006

21 photosHolland - Sail 2005 
Category: Sport/Action/Events
Created: 05 Sep 2006

79 photosHolland - North Sea Channel 
Category: Transportation
Created: 05 Sep 2006

53 photosHolland - Bloemendaal & Overveen 
Category: Landscape
Created: 05 Sep 2006
Landscapes, a.o.dunes. An occasional special dwelling is also included

93 photosSpain, Granada including the Alhambra 
Category: Travel
Created: 05 Sep 2006

52 photosSpain - Torremolinos 
Category: Travel
Created: 05 Sep 2006
Torremolinos Centre and Torremolinos Carihuela

61 photosHolland Bourtange 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006

41 photosSpain - Malaga 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006
De Gibralfaro De 'hoofdstad van de Costa del Sol' heeft een lange geschiedenis die begon met de Feniciërs, die rond 500 v.Chr. de havenplaats Malaca stichtten aan de monding van de rivier de Guadalhorce, een paar kilometer ten zuidwesten van de huidige stad. Opeenvolgende overstromingen verdreven de Feniciërs naar hoger gelegen terrein, naar de 130 m hoge heuvel die tegenwoordig midden in Málaga staat: de Gibralfaro. Moors Malaga De Romeinen maakten van Málaga vervolgens een van de voornaamste havens van de provincie Baetica, een functie die de stad ook in de Moorse tijd vervulde. De naam verbasterde toen tot Malaqa. Vooral in de 14de en 15de eeuw, toen de stad onder het gezag van de Nasriden viel, kende de havenstad een bloeiperiode. Málaga was een van de weinige havens binnen het Nasridenrijk waarvandaan handelscontacten met Afrika en het Midden-Oosten mogelijk waren. Uit deze periode dateren de vesting Gibralfaro op de heuvel met het Alcázaba, de Moorse residentie, aan haar voeten. Brede boulevards met statige panden Met de christelijke 'herovering' in 1487 kwam een einde aan deze bloeiperiode. Málaga werd een stiefkindje. Dit veranderde pas in de eerste helft van de 19de eeuw toen plaatselijke ondernemersfamilies, zoals Larios en Heredia, staalfabrieken opzetten. De toegenomen werkgelegenheid zorgde voor een uitbreiding van de stad. In het centrum verschenen brede boulevards met statige panden als getuigen van de nieuwe welvaart. De meeste industrie is al lang verdwenen en de haven is van minder economisch belang geworden. Ondanks de economische problemen, trekt Málaga nog altijd nieuwe bewoners. De stad is de afgelopen tientallen jaren enorm gegroeid. Met 650.000 inwoners is ze na Sevilla de grootste stad van Andalusië.

18 photosSpain - Nerja 
Category: Landscape
Created: 05 Sep 2006

42 photosSpain - Fuengirola 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006

17 photosHolland - Overveen Elswout Estate 
Category: Landscape
Created: 05 Sep 2006

7 photosHolland Heemstede - Huis te Manpad 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006

34 photosHolland - IJmuiden - my garden 
Category: Flowers and Plants
Created: 05 Sep 2006

46 photosHolland - Santpoort North and South 
Category: Architecture
Created: 05 Sep 2006
Both these villages are situated in between Haarlem and IJmuiden, the western boarder is formed by beautiful dunes, which stretch themselves out towards the North Sea Coast.

17 photosHolland - Heusden 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006
Heusden is een vestingstad. De vestingwallen dateren uit de 16e eeuw. De wallen werden later vestevigd een uitgebreid naar de richtlijnen van Simon Stevin. Na een lange periode van verval werden in de 20e eeuw wallen en woningen gerestaureerd. The city of Heusden is a fortress. Its walls date as far back as the 16th century. Upon indications by Simon Stevin, a Dutch engineer, the walls were later on fortified and extended. After a long period of decay the whole city of Heusden, walls and dwellings, was restored in the 20th century.

36 photosHolland - Velsen - Estate Beeckestijn 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006

10 photosMorocco - Tangers 
Category: Travel
Created: 06 Sep 2006

38 photosHolland-Spaarnwoude en Haarlemmerliede 
Category: Landscape
Created: 06 Sep 2006

97 photosHolland - Haarlem - Hofjes 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006
In the larger and older cities of the Netherlands (e.g. Amsterdam, Leiden, Haarlem) you will find a special way of housing for elderly people, the so called 'hofjes', founded by wealthy (mainly childless) people who wanted their family name to live on through this work of charity. The small individual houses are mainly situated around a courtyard, = 'hofje'. The Hofjes have always borne the name of its founder(s) until today.

18 photosHolland - Midwolda Estate Ennemaborgh 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006
Midwolda - Ennemaborgh De vroegste gegevens over de Ennemaborgh dateren uit de 14e eeuw. De borg had toen aan weerszijden twee torens. Het landgoed is ontstaan door de ontginning van veen en was oorspronkelijk 361 ha. groot. De eerste naam die uit die tijd (1391) opduikt is die van Sebo Ennema Midwoldani. In de 16e eeuw is het landgoed bewoond door de familie Diurcken. Door het huwelijk met een dochter van deze familie, kwam het in bezit van de familie Clinge. Toen Anna Maria Clinge in 1681 met Wilhelmus Hora, een zoon van de rijke Mozes Aaron (Hora) trouwde, kwam het landgoed in zijn bezit. Een dochter die uit dit huwelijk werd geboren huwde in 1737 met Wiardus Siccama. Hierdoor ontstond de naam Hora-Siccama. In het midden van de 18e eeuw liet Wilhelmus Hora de torens van de borg slopen en de grachten dichten. De "Stichting Het Groninger Landschap" beheert vanaf 1965 het landgoed. De stichting heeft geprobeerd de Barokstijl uit de 18e eeuw, gekenmerkt door formele symmetrie en een lange centrale zichtas en de Landschapstijl uit de 19e eeuw, gekenmerkt door bochtige paden, sierlijke vijvers en exotische boomsoorten, zoveel mogelijk te herstellen. The earliest data about the Ennemaborgh go as far back as the 14th century. The 'borg' (a safe and reinforced place) was flanked by two towers in those days. The towers and the canals around the 'borg' were demolished by Wilhelmus Hora mid 18th century. The Foundation Groninger Landscape has been caretaker of the estate since 1965. The foundation tries and restores as much as possible a combination of the formal and symmetrical 18th century baroque style and 19th century curved and loose landscape style.

36 photosHolland - Alkmaar 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006
Source: website City of Alkmaar: http://www.alkmaar.nl/ History of Alkmaar The first residents of Alkmaar lived in the sandy area around the Great Church (the Grote Sint Laurens Kerk) at what is now the western end of the city centre. The high sandy ridge that ran parallel to the coast was surrounded by water and marshes. To the west, this sandy ground was bordered by what is now the Westerweg, to the east by the present-day shopping street, the Ritsevoort. To the east of the sandy ridge, there was a lower-lying area that was flooded by the Voormeer lake when the water levels were high. In those days, what is now the Langestraat – a major shopping street – was just a path in the marshy ground alongside the Voormeer. The name Alkmaar was first recorded in a tenth-century record describing a gift of two farmsteads by Count Dirk I to the newly established abbey of Egmond. This gift dates from before 939, the year in which the count died. At the time, Alkmaar was in the parish of Heiloo. A document of 1063 mentions the church of Heiloo as the mother church of the chapel of Alkmaar. The office of sheriff for Alkmaar was granted to the abbey of Egmond in 1083, and this shows that Alkmaar was a separate legal entity by that time. In 1254 Count Floris V granted Alkmaar a town charter. Located on the periphery of the Kennemer area and under the protection of the castles Torenburg, Middelburg and Nieuwenburg, Alkmaar functioned as a border fortress and base of operations in the centuries-old battle against the West Frisians. Until the 16th century, Alkmaar was bordered to the west by the shallow lake district that included the Egmondermeer and Bergermeer lakes. To the east was the Voormeer, which was connected to the Schermeer via the Zeglis. To the south lay the Achtermeer, Kooimeer, and Rietmeer lakes. Located as it was at a meeting of waterways, Alkmaar charged tolls and levied duties on the transhipment of goods. Because of its markets and commerce, Alkmaar acquired a position as a centre, and the town grew. The street pattern was determined by land reclamation over the course of the centuries. From 1525 onward, large sums were spent on building walls around the city, with canals and city walls as protection against attacks and plundering from outside. In 1573, the Spaniards attacked Alkmaar. The city used boiling tar and burning branches thrown from its new city walls to fight the Spaniards, who had set up their camp in Oudorp. The moment when Don Frederik, the son of Alva, withdrew in defeat was the turning point in the fight against the Spaniards. Victory began in Alkmaar. From 1600 onwards, Alkmaar developed from a commercial town with its own fleet into a market and supply centre for the wider area. Salt extraction and barley were of great importance for the town. Salt extraction plants and breweries rose on the banks of the Voormeer and the Zeglis. Lime kilns produced shell lime that was used as mortar. Dozens of roperies made flax into rope. The North Holland canal, an initiative of King Willem I, was opened in 1824. To further trade in Alkmaar the town administration did its utmost to ensure that the canal passed straight through Alkmaar, sacrificing some of the city walls for the purpose. The canal did not bring about the hoped-for prosperity. Bargemen and travellers who had previously spent the night in Alkmaar midway through their voyage now proceeded directly to their destination, leaving the inns empty. Housing associations made an important contribution to urban expansion outside the old town walls. New residential areas were built to the south. An unusual neighbourhood was Bergerhof, which evolved in the war year 1942 at the edge of the city. The 254 dwellings were intended as housing for refugees from Den Helder. After the war, Alkmaar continued to expand to the south. When the Berger Tunnel was opened in 1956, preparations for the development of Hoefplan and Overdie were in full swing. In 1972, Oudorp and the southern parts of Koedijk and Sint Pancras were incorporated into the territory of Alkmaar. From 1972 onwards, Alkmaar played a role as a centre of urban expansion in the housing of the residential overflow from cities to the south. It expanded to the north. After Huiswaard, the De Mare and Daalmeer areas were built. The population of Alkmaar increased from 40,000 in 1950 to 94,000 in 2005. The city has been home to more and more large centralised facilities since the 1970s. The cultural centre De Vest, and the Hoornsevaart sports and recreational facilities, are examples of this. Alkmaar has also grown into the educational centre of the region, with all types of advanced, secondary, and higher education. With its cheese market and historic inner city, Alkmaar is a draw for tourists and the region’s centre for culture, sport and nightlife. Alkmaar is the vibrant heart of the North Holland peninsula. Alkmaar celebrated its 750th jubilee in 2004.

13 photosHolland Fort IJmuiden 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006

450 photosHolland Amsterdam 
Category: Architecture
Created: 06 Sep 2006

146 photosFamily & Friends 
Category: Friends, Family, and Fun
Created: 06 Sep 2006

50 photosHolland Oost-Groningen 
Category: Landscape
Created: 07 Sep 2006
Ter Apelkanaal - Winschoten

67 photosHolland - Zaanstreek/region 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006
Assendelft - Krommenie - Zaanse Schans - Zaandijk

10 photosHolland - Fort aan de Drecht 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006

6 photosHolland - Fort Penningsveer 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006

29 photosHolland - Forten/Fortifications 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006
Zaanstreek

18 photosHolland - Pumping stations 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006

66 photosHolland - Landscape 
Category: Landscape
Created: 07 Sep 2006
Memory of Holland / Herinnering aan Holland - written/geschreven in 1936 I shall translate this well known poem for you. It deals with everything that is so typical for Holland and that is remembered by those who spent part of their life here and now live abroad. I love this poem very much, and I regret that I cannot translate it well enough to completely convey to you the music and rythm of its lines. H. Marsman (1899-1940) Denkend aan Holland/ zie ik brede rivieren/ traag door oneindig/ laagland gaan,/ rijen ondenkbaar/ ijle populieren/ als hoge pluimen/ aan de einder staan;/ en in de geweldige/ ruimte verzonken/ de boerderijen/ verspreid door het land,/ boomgroepen, dorpen, geknotte torens,/ kerken en olmen/ in een groots verband./ De lucht hangt er laag/ en de zon wordt er langzaam/ in grijze veelkleurige/ dampen gesmoord,/ en in alle gewesten/ wordt de stem van het water/ met zijn eeuwige rampen/ gevreesd en gehoord./ Thinking of Holland/ I see wide rivers/ Move slowly through/ Low lands never ending/ Rows of unthinkably/ Slender poplars/ Stand like large plumes/ At the horizon;/ And sunk in the enormous/ space/ are farmhouses/ Spread throughout the country,/ groups of trees, villages,/ flattened towers,/ churches and elms/ in one great connection./ The sky hangs low over there/ And the sun is slowly smothered/ In grey many coloured/ damps,/ And in all the provinces/ Is the voice of the water/ With its eternal disasters/ feared and heard./

98 photosHolland - Animals 
Category: Animals/Wildlife
Created: 07 Sep 2006
Wild and tame

14 photosHolland - Forten Spaarndam 
Category: Architecture
Created: 07 Sep 2006
Spaarndam has two Fortiifcation in the North and one South of Spaarndam.

48 photosHolland Oud-Velsen 
Category: Architecture
Created: 15 Sep 2006

60 photosHolland IJmuiden harbours 
Category: Landscape
Created: 23 Sep 2006

32 photosHolland - Amsterdam - Bridges 
Category: Architecture
Created: 25 Sep 2006

8 photosCzechia - Prague 
Category: Architecture
Created: 27 Sep 2006

18 photosHolland - Zandvoort seaside resort 
Category: Landscape
Created: 28 Sep 2006

10 photosHolland - Amstelveen 
Category: Landscape
Created: 12 Oct 2006

29 photosHolland - Haarlemmermeer 
Category: Landscape
Created: 12 Oct 2006

57 photosMy home and some 'objets d'art' 
Category: Abstract/Art
Created: 20 Oct 2006
Some of the things I collected during the past years are not really 'objets d'art', but the title of this album does not allow for more to be added. I bought all these things (some were a gift) because they pleased me, a joy that I want to share with you. A thing of beauty is a joy for ever, it is hard to define, however, what beauty is. Some say beauty is in the eye of the beholder. I gues if the feeling is good, then it is beautiful for that particular person...

43 photosHolland - Train stations - railway track 
Category: Travel
Created: 25 Nov 2006
Some of the train stations in my country are very beautiful. I want to share this with you. In Holland people over 60 can travel cheap by train, so I intend to do this regularly and then also visit the city where the station is, and harvest in doing so more and more photos... As an afterthough I think it is nice to add photos of trains and railway tracks that I happen to catch also outside of the railway station. Thanks for travelling along with me!

88 photosHolland - North Sea & Dunes 
Category: Landscape
Created: 17 Jan 2007
The North Sea - Holland's gateway to the world has always been of utmost importance to our seafaring nation. The dunes - so close to the North Sea - and all the space you have got there in this densely populated country, are special. They stretch themselves out all along the Dutch coast (over a length of 360 kilometers). They are ideal for (nordic) walking, jogging, and biking. Their most important function is, however, that they protect our small country against the immense forces of the North Sea. There is one important and high row of dunes where you are not allowed to go, except for some narrow passages leading to the beach. These dunes keep the sea out and away! One fourth of Holland also called The Netherlands = The low Lands = Niederlande = Pays Bas = Paesos Bajos lies below sea level. A combined system of dykes and dunes and Delta Works (in the province of Zealand) takes care of it that our feet stay dry.

2 photosHolland - Dunes north of the NS Channel 
Category: Landscape
Created: 26 Jan 2007
Before the North Sea Channel was dug (finished in 1876) you could go straight on along the coast towards the very northern part of the country. Now you have to go by foot or bike by ferry, cross the sluices or use a car- or train tunnel to cross the North Sea Channel. It is therefore that I created a special and separate album for the photos made in the northern dunes.

21 photosHolland - Beverwijk,Wijk a Zee,Castricum 
Category: Architecture
Created: 26 Jan 2007
Beverwijk, Wijk aan Zee and Castricum are all situated north of the North Sea Channel. Until 1876 when the North Sea Channel was dug, these places and the rest of Northern Holland could easily be reached. The North Sea Channel plunged the majorities of the villages in this part of Northern Holland into deep isolation. Now that two tunnels were dug underneath the channel this isolation is no more. A lot of the characteristic old buildings, however, survived until today because of their being so isolated for such a long time! I also add to this album photos from Uitgeest, Egmond aan Zee, Egmond Binnen, Limmen and Heiloo. They are all within short distances of each other.

51 photosHolland - Bulb fields 
Category: Landscape
Created: 08 Apr 2007

6 photosTrees, flowers, plants 
Category: Macro
Created: 13 Apr 2007

11 photosSpain - Mijas 
Category: Architecture
Created: 28 Aug 2007
Mountain village with approx. 50,000 inhabitants. Mijas is a 'pueblo blanco': which means that all houses in Mijas are white, not a single exception... Because of this and because it is situated upon the slope of the Sierra de Mijas mountain with a wonderful view, Mijas is very attractive for tourists.

20 photosHolland - Castricum 
Category: Flowers and Plants
Created: 28 Aug 2007
Holland - In the friendly city of Castricum opposite of the railway station you will find Captain Rommel's Garden, created after 1945. Mr. Rommel was a captain at sea, often away on large trips. His garden was during his trips open for any one who wanted to sit there and enjoy it. A tradition that has been keept since his death in 1958. There was a time when the garden got pretty neglected, but nowadays it is again a small oasis in Castricum, where you can relax and enjoy nature's beauty in an intimate atmosphere...


FT1